Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Wymeldowanie z pobytu stałego

113 KBPobierzPodgląd pliku

Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego w drodze decyzji administracyjnej

114 KBPobierzPodgląd pliku

Zameldowanie na pobyt stały

113 KBPobierzPodgląd pliku

Zameldowanie na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy

113 KBPobierzPodgląd pliku

Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców

113 KBPobierzPodgląd pliku

Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców

113 KBPobierzPodgląd pliku

Zgłoszenie wyjazdu za granicę kraju na stałe

113 KBPobierzPodgląd pliku

Zgłoszenie wyjazdu za granicę kraju na okres dłuższy niż 6 miesięcy

113 KBPobierzPodgląd pliku

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu za granicę kraju trwającego dłużej niż 6 miesięcy

113 KBPobierzPodgląd pliku