Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Informacja w sprawie stawki podatku leśnego.

188 KBPobierzPodgląd pliku

UCHWAŁA Nr XXXVIII/215/13 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 21 listopada 2013r. W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.

116 KBPobierzPodgląd pliku

UCHWAŁA Nr XXXVIII/216/13 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 21 listopada 2013r. W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Sławoborze.

400 KBPobierzPodgląd pliku

UCHWAŁA Nr XXXVIII/217/13 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 21 listopada 2013r. W sprawie obniżenia cen skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

44 KBPobierzPodgląd pliku

UCHWAŁA Nr XXVI/132/12 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 15 listopada 2012r. W sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

94 KBPobierzPodgląd pliku