Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr XXXIII/182/17 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.

434 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXIII/183/17 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Sławoborze.

1.1 MBPobierzPodgląd pliku