Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie, która nie ukończyła 18 lat

114 KBPobierzPodgląd pliku

Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie, która ukończyła 18 lat

114 KBPobierzPodgląd pliku

Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych zamieszczonych w dowodzie

114 KBPobierzPodgląd pliku

Wydanie dowodu osobistego w przypadku upływu terminu jego ważności

114 KBPobierzPodgląd pliku

Wydanie dowodu osobistego w przypadku utraty

114 KBPobierzPodgląd pliku

Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia

114 KBPobierzPodgląd pliku