Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskie

450 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja Wójta Gminy Sławoborze w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

103 KBPobierzPodgląd pliku

Zgłoszenia do komisji

70 KBPobierzPodgląd pliku

Informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych

184 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o kandydatach na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

560 KBPobierzPodgląd pliku

Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Sławoborze

877 KBPobierzPodgląd pliku

Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych

240 KBPobierzPodgląd pliku

Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Sławoborze

258 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o sposobie głosowania - I tura

317 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o sposobie głosowania - II tura

184 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o pełnionych funkcjach w komisjach wyborczych

248 KBPobierzPodgląd pliku

Prezentacja - Szkolenie członków OKW

6.4 MBPobierzPodgląd pliku

Dowóz na wybory

47 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie o II turze wyborów

111 KBPobierzPodgląd pliku