Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Forumularze podatkowe obowiązujące od 01.07.2019 r.

Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne

IN-1 (1) - Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
ZIN-1 (1) - Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZIN-2 (1) - Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
ZIN-3 (1) - Dane pozostałych podatników

Podatek od nieruchomości - osoby prawne

DN-1 (1) - Deklaracja na podatek od nieruchomości
DN-1 (1) - Deklaracja na podatek od nieruchomości - formularz aktywny
ZDN-1 (1) - Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZDN-2 (1) - Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Podatek rolny - osoby fizyczne

IR-1 (1) - Informacja o gruntach
ZIR-1 (1) - Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZIR-2 (1) - Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
ZIR-3 (1) - Dane pozostałych podatników

Podatek rolny - osoby prawne

DR-1 (1) - Deklaracja na podatek rolny
DR-1 (1) - Deklaracja na podatek rolny - formularz aktywny
ZDR-1 (1) - Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZDR-2 (1) - Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Podatek leśny - osoby fizyczne

IL-1 (1) - Informacja o lasach
ZIL-1 (1) - Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowania
ZIL-2 (1) - Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
ZIL-3 (1) - Dane pozostałych podatników

Podatek leśny - osoby prawne

DL-1 (1) - Deklaracja na podatek leśny
DL-1 (1) - Deklaracja na podatek leśny - formularz aktywny
ZDL-1 (1) - Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZDL-2 (1) - Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania