Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Urząd Gminy Sławoborze uprzejmie informuje, że z dniem 23 czerwca 2020 r. uruchomił system Przyjazne Deklaracje – prosty sposób na rozliczanie lokalnych zobowiązań podatkowych.

Zapraszamy do skorzystania z systemu Przyjazne Deklaracje:

www.przyjazne-deklaracje.pl/witryna/gw_slawoborze