Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

UCHWAŁA Nr XXII/125/16 Rady Gminy Sławoborze z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.

109 KBPobierzPodgląd pliku

UCHWAŁA Nr XXII/126/16 Rady Gminy Sławoborze z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Sławoborze.

280 KBPobierzPodgląd pliku

UCHWAŁA Nr XI/69/15 Rady Gminy Sławoborze z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej

112 KBPobierzPodgląd pliku