Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

URZĄD GMINY SŁAWOBORZE


Ul. Kolejowa 8

78-314 Sławoborze

e-mail : ug@slawoborze.pl
tel. 94 364 75 59
fax. 94 364 75 59

NIP: 672-20-49-898

REGON: 330920759
Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać na konto
Urzędu Gminy Sławoborze w banku:

POMORSKI BANK SPÓŁDZIELCZY w Świdwinie
NR:81858100040006724720000001

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Urząd Gminy Sławoborze uprzejmie informuje, że z dniem 23 czerwca 2020 r. uruchomił system Przyjazne Deklaracje – prosty sposób na rozliczanie lokalnych zobowiązań podatkowych.

Zapraszamy do skorzystania z systemu Przyjazne Deklaracje:

www.przyjazne-deklaracje.pl/witryna/gw_slawoborze

-----------------------------------------------------------------------------

URZĄD GMINY W SŁAWOBORZU.


czynny jest w sposób następujący:


poniedziałki, wtorki, środy

7.00 - 15.00

czwartki

7.00 - 16.00

piątki

7.00 - 14.00


Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków

1) Wójt Gminy

poniedziałki w godzinach 8.00 - 12.00

czwartki w godzinach 15.00 - 16.15

2) Sekretarz Gminy

Każdego dnia od 7.00 do 14.00

3) Pozostali pracownicy codziennie w godzinach pracy Urzędu

 
 
 
NUMERY BEZPOŚREDNIE:
Sekretariat - 94 364 75 59
Sekretarz - 94 364 74 71
Skarbnik - 94 364 74 72
Księgowość, Płace - 94 364 74 73
Rolnictwo, Obrona Cywilna - 94 364 74 74
Budownictwo -  94 364 74 75
USC, Ewidencja Ludności -  94 364 74 78
Działalność Gospodarcza/Rada Gminy -  94 364 74 61
Oświata -  94 364 74 63
Podatki -  94 364 74 65
Podatki -  94 364 74 77

FAX -  94 364 75 59